کیف پاسپورتی رنانه، از جنس چرم مصنوعیدارای دو بخش مجزایک بخش با استفاده از زیپ باز و بسته می شوددرب کیف با استفاده از قفل آهنربایی باز و بسته می شوددارای بند دوشی قابل جدا شدن و قابل تنظیمدارای استایل نیمه رسمی و مناسب استفاده روزمره و مهمانی های دورهمی