کیف دوشی زنانه طرح دیور، دوخته شده از چرم مصنوعیدارای یک بخش اصلی درب کیف با استفاده از قفل آهنربایی باز و بسته می شوددارای جیب زیپ دار در قسمت پشتیک عدد کیف کوچک جهت نگهداری وسایل و لوازم آرایش در داخل قرار داردبا استفاده از دکمه از داخل قابل وصل شدن و جداشدن استبند دوشی قابل جداشدن و قابل تنظیم استدارای استایل نیمه رسمی و مناسب استفاده روزمره و مهمانی های دورهمی