کیف دستی زنانه، دوخته شده از چرم طبیعیبر روی کیف با چرم برش دار طرح مربع تزئین و دوخته شده استدارای یک بخش اصلی زیپ دار و آستر داخلی از جنس جیر قهوه ای رنگ می باشدیک جیب زیپ دار و یک عدد جیب پاکتی در داخل و یک جیب زیپ دار در پشت کیف قرار داردجلوی کیف یک بخش زیپ دار بزرگ به اندازه ی طول کیف قرار دارد که برای نگهداری مدارک مناسب می باشد.دارای دو بند دستی کوتاه و یک بند یدکی بلند می باشدارتفاع بندهای دستی کوتاه در حالت آویزان 16 سانتی متر و بند دوشی بلند در حالت آویزان 52 سانتی متر می باشداستایل کیف نیمه رسمی بوده و برای مهمانی های دوستانه و استفاده روزانه مناسب است