سرم سم زدایی و پاک کننده پوست 
N º۳ GLOBAL DETOX 30 ml

سرم متمرکز شده از بافتهای سبک و تازه برای از بین بردن سموم و بازیابی روشنایی پوستهای خسته و کدر,
غنی شده با پلی فنول انگور قرمز با فعالیت آنتی اکسیدانی فشرده و انرژی جینسنگ و عصاره میوه و گیاهان طبیعی  نظیر روغن انگور، کره درخت روغن قلم، عصاره مخمرها و ریشه گل کورکولیگو که محا فظ پوست ما از اثرات مضر عوامل خارجی نامطلوب مانند خورشید، سرما، آلودگی های هوا و … می باشد